A Can Vallerià sempre han treballat per Premià i per la cultura. A tombar el segle xx una generació va participar activament en la fundació de la Cooperativa la Fraternitat. La següent també es va implicar en els Cors de Clavé i la societat La Benèfica. I la tercera va promoure l’activisme social i cultural des de la forçada clandestinitat del franquisme.
La generació actual pretén reunir els tres elements històrics de la família en un projecte modern que atorgui a Can Vallerià una nova dimensió col·lectiva i oberta a tothom i a tota la comarca.
Per això estan convertint la finca en un espai obert a la creativitat, el pensament i la difusió sobre art, comunicació i territori, tres elements sobre els quals en Valerià Pujol i la família van vincular el seu projecte tant intel·lectual com vital durant gairebé un segle.

Aquest projecte es desenvolupa a partir de tres eixos:

-Col·laboratiu. Empènyer projectes des de la pròpia estructura, buscant puntualment persones o grups que hi poden participar i oberts a noves propostes que arribin.
-Del local a l’universal. La visió diversa que es persegueix no fa perdre la dimensió local. El local és el primer actiu, el que més aporta a la comunitat i el que ens atorga personalitat al món. Som locals: de Premià al món.
-Transversalitat. A Can Vallerià tot hi té cabuda, només cal trobar la forma d’encaixar-ho. Veniu a les activitats que s’hi organitzen i parlem.

EN PARLEN...  → Activismo social y cultural (1): Can Vallerià (Premià de Dalt) Fco. Javier M. RomaguerasCan Vallerià és un espai obert a la creativitat, el pensament i la difusió sobre art, comunicació i territori, tres elements sobre els quals en Valerià Pujol i la família van vincular el seu projecte tant intel·lectual com vital durant gairebé un segle.


Can Vallerià
Passeig Coromina, 32
Premià de Dalt - 08338 Barcelona
canvalleria@gmail.com