Una de les múltiples facetes d’agitador cultural d’en Valerià Pujol, un dels millors escriptors que ha donat el Maresme, va ser la d’animar la jove creació literària.
A finals dels anys setanta, va impulsar el Grup de Lletres del Taller Obert d’Expressió, editor del full La Font del Cargol, que posteriorment es va convertir en la col·lecció "Quaderns de la Font del Cargol". Entre 1979 i 1984 el segell va editar vint-i-cinc llibres, principalment d’autors de la comarca. D’aquí van sorgir autors com Martí Rosselló, Josep Bras, M. Antònia Grau o Rafael Vallbona.

Ara, membres del grup ha decidit refundar el segell editor a recer de Can Vallerià [art, comunicació, territori], la plataforma d’activitats culturals que empeny la família d’en Valerià Pujol.

Així, els Quaderns de la Font del Cargol tornen a les llibreries amb una col·lecció de llibres a la qual us podeu subscriure, i una col·lecció de llibres digitals originals que es poden obtenir gratuïtament.